HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME LAUCHER TRÊN WINDOWS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME LAUCHER TRÊN WINDOWS

B1: Tải file cài đặt.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME LAUCHER TRÊN WINDOWS
B2: Nhấp vào file vừa tải về và tiếp hành cài đặt
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME LAUCHER TRÊN WINDOWS
- Tiếp tục nhấn Next -> Next -> Next -> Finish để cài đặt laucher.
B3: Trên màn hình desktop xuất hiên icon game, nhấp vào để mở game.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME LAUCHER TRÊN WINDOWS
Hoàn thành, bạn đã có thể trải nghiệm game rồi.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME LAUCHER TRÊN WINDOWS
- QUAN TRỌNG:
Sau khi đăng ký tài khoản thành công các bạn nhớ lưu lại thông tin đăng nhập (username, password và email) vào ghi chú để tránh bị quên về sau.
Chúc bạn thành công!