LUẬT CHƠI GAME SÂM

Hướng dẫn chơi Sâm

- Game Sâm là 1 game khá phổ biến ở miền Bắc, mỗi người chơi được chia 10 quân bài( sử dụng bộ bài tây 52 quân), người chơi cần có chiến thuật hợp lý để nhanh chóng hết số quân bài trên tay, luật này có nhiều điểm tương đồng với game TLMN.
Cách chơi:
- Số người chơi: 2 đến 4 người.
- Bộ bài 52 quân, chia cho mỗi người 10 quân.
- Lá bài nhỏ nhất là 3, theo thứ tự tăng dần 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, 2.
- Các quân bài không so sánh chất, chỉ so sánh giá trị, bài có giá trị cao hơn là lớn hơn.
- Vòng đánh ngược chiều kim đồng hồ.
- Ván đầu tiên người đánh trước sẽ được chọn ngẫu nhiên (nếu không ai báo Sâm) để đảm bảo công bằng. Từ ván thứ 2 trở đi, người nào thắng ván trước sẽ được đi trước. Nếu người thắng ván trước thoát ra hoặc bàn chỉ còn người thắng thì ván tiếp theo sẽ được coi là ván đầu tiên.
- Nếu có 1 hoặc nhiều người báo Sâm thi người báo trước đánh trước, nếu không ai chặn được và người đó về nhất thì các người chơi còn lại đền Sâm, nếu có ai chặn được 1 bộ thì ván chơi dừng ngay, người báo Sâm phải đền Sâm cho người chặn.
- Khi người chơi đánh ra 1 lá hoặc bộ bài, người tiếp theo phải chặn bằng 1 lá hoặc bộ bài mạnh hơn. Nếu không chặn được thì gọi là bỏ lượt và người đó sẽ không được đánh cho đến khi kết thúc vòng.
- Những bộ bài có cùng số lượng lá bài thì bộ bài mạnh hơn là bộ bài có lá cao nhất có giá trị lớn hơn.
- Nếu người chơi đánh và không có ai chặn thì vòng chơi kết thúc. Người này có quyền đánh tiếp theo tùy ý.
- Ván bài kết thúc khi có một người đánh hết 10 cây trên tay.

Các bộ bài.
- Thông (cặp/đôi): 2 lá bài có cùng giá trị.
- Sám cô: 3 lá bài có cùng giá trị.
- Sảnh: Một dây các lá bài có giá trị nối tiếp nhau Quân A, 2 có thể nằm trong 1 sảnh, ví dụ: A, 2, 3, 4 hoặc 2, 3, 4 hoặc Q, K, A. Sảnh đến A là sảnh lớn nhất.
- Tứ quý: 4 lá bài có giá trị giống nhau.

Luật, luật đặc biệt
- Khi người chơi đánh ra 1 lá hoặc bộ bài, người tiếp theo phải chặn bằng 1 lá hoặc bộ bài mạnh hơn. Tuy nhiên có 1 số luật đặc biệt sau đây:
+ Tứ quý có thể chặt được 1 con 2 hoặc tứ quý nhỏ hơn
- Số tiền bị phạt sẽ chuyển sang cho người chặt.
- Báo Sâm: Khi bắt đầu ván chơi, người chơi bất kì có thể báo Sâm, ưu tiên người báo trước. Khi báo thì họ sẽ được đánh, nếu đánh mà không ai đỡ được thì gọi là thắng Sâm, số tiền = 20 x ( số người chơi - 1) * tiền bàn, nếu bị đền Sâm thì phải đền cho người chặn đúng bằng số tiền thắng.
- Báo 1: Khi có người báo còn 1 cây, người trên cánh phải đánh quân to nhất trong bài, nếu đánh quân bé và để người kia về thì phải đền bằng tổng số bài của các người chơi x tiền bàn.
- Chặt 2: Khi có người đánh 1 con 2, nếu người khác có tứ quí có thể chặt, tứ quí có thể chặt tứ quí nhỏ hơn.
- Thúi 2: Khi có người khác về nhất mà bạn chỉ còn duy nhất 1 quân 2 hoặc bộ các quân 2 thì bạn sẽ bị phạt thối 2.
- Cóng: Kết thúc ván chơi mà không đánh được quân bài nào.

Phân định thắng thua, tính tiền.
- Người về nhất là người thắng cuộc, các người chơi còn lại đều bị xử thua.
- Số tiền người thắng bằng tổng số quân còn trên tay của từng người nhân với tiền cược.
- Các trường hợp đặc biệt:
+ Cóng: mất 14 lần tiền cược.
+ Phạt Sâm: mất 20 lần tiền cược.
+ Đền Sâm: mất 20 x (số người chơi - 1) * tiền cược -> trả cho người chơi.
+ Thối 2:
+ Nếu để 2 cuối và về 1: đến cho mỗi người chơi, số tiền bằng số quân mỗi người đã đánh ra x tiền cược.
+ Nếu để 2 và có người về nhất: đền 20 lần cho người về nhất.